Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy z NGO’s na 2020 rok

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające dokument i pióro

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 12 do 20 lutego 2020 roku przeprowadzane będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/2019 Rady Powiatu w Bochni
z 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 W związku z powyższym ogłoszeniem pytanie poddawane ocenie brzmi:

Czy Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 rozszerzyć o zadanie z zakresu polityki społecznej w szczególności: „zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wg programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.”?

Opinie, uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie i elektronicznie za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (http://portalngo.powiatbochenski.eu/konsultacje/), podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,  we wtorek 18 lutego 2020 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, a także w punkcie konsultacyjnym, czynnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, pokój nr 9, tel. 14 611 97 44, w dni robocze, w godzinach: 8:00-15:00.

Konsultacje mają zasięg ogólnopowiatowy.

Konsultacje prowadzane są w oparciu o uchwałę Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5846).

W celu konsultacji prosimy o uzupełnienie formularza według załączonego wzoru.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

 

Załączniki