Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające dokument i pióro

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Bochnia, pn. „Rodzinny Rajd Jesienny”.

Każdy, w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia, może zgłosić uwagi  dotyczące oferty, telefonicznie pod numerem 14 615 37 64 lub osobiście w pok. 311 Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie znajduje się oryginał oferty.