Zgłoś kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego

Powiększ obraz

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, a także do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Obie nagrody są wyrazem uznania dla tych, którzy dzień po dniu podejmują liczne aktywności na rzecz wielu środowisk, tworzą inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców, wspierają innowacyjność, rozwój, kulturę i naukę.

Nominacje do owych nagród są również okazją, by podziękować i wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych w tym trudnym dla wszystkich czasie epidemii COVID-19.

Tegoroczną edycję „Kryształów Soli” ponownie wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA poprzez ufundowanie nagrody finansowej w wysokości 15 000 zł dla Laureata Grand Prix 2021.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” upływa 16 sierpnia 2021 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.maiopolska.pl/nqo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. (12) 61 60 121.