Konsultacje społeczne „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 30 września 2021 r. do 14 października 2021 r. w formie konsultacji otwartych, elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych pod adresem: http://portalngo.powiatbochenski.eu gdzie każdy z mieszkańców Powiatu Bocheńskiego może zgłosić swoje uwagi, opinie i zastrzeżenia do przedstawionego projektu wypełniając odpowiedni formularz.

Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców, które następnie mogłyby zostać wniesione do aktualnego projektu Programu przed podjęciem uchwały przez Radę Powiatu w Bochni.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są na podstawie:

  1. Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2011 r. Nr 512 poz. 5048).
  2. Uchwały Nr 500/2021 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”.

    Załączniki