informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2026

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 1 grudnia 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku będą przeprowadzane konsultacje społeczne projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026”.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy tj. obejmują mieszkańców powiatu bocheńskiego. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia, tel. 014 611-97-40.

 

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

  1. „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego” określonymi przez Radę Powiatu w Bochni uchwałą Nr XI/115/2011 z dnia 9 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 512 poz. 5048).
  2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 541/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026”.

    Załączniki