Mecenat Małopolski 2022

Powiększ obraz

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił pierwszy w 2022 roku konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury.

O wsparcie finansowe mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne, które organizują wydarzenia kulturalne, wspierające tożsamość lokalną i regionalną, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych z Małopolski.

Pełna informacja znajduje się TUTAJ