Jesteś tutaj:

Autor: Ireneusz Sobas

Konkura grantowy „Lekcja Enter”

Więcej o: Konkura grantowy „Lekcja Enter”

Fundacja Orange zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu grantowego realizowanego w ramach projektu: „Lekcja:Enter”. O wsparcie w postaci grantu od 150 tys. do 450 tys. złotych (nie jest wymagany wkład własny) mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) oraz jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwie z PDN, organizacje pozarządowe w partnerstwie z PDN oraz szkoły wyższe w partnerstwie z PDN.

Więcej „Konkura grantowy „Lekcja Enter””

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Więcej o: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Baczków” w Baczkowie pn. „Koncert pieśni patriotycznych oraz papieskich w Mikluszowicach”.

Więcej „Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym”

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Więcej o: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” w Bochni, pn. „13. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”.

Więcej „Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym”

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu – oświata

Więcej o: Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu – oświata

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 16  do 23 września 2020 roku przeprowadzane będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Więcej „Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu – oświata”

Ruszył nabór do V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Więcej o: Ruszył nabór do V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

1 września wystartował nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.

Więcej „Ruszył nabór do V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Więcej o: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Bochnia, pn. „Rodzinny Rajd Jesienny”.

Więcej „Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym”

Do góry