Konsultacje

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI  W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 3 do 17 listopada 2016 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.                                                                       
Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 maja 2016 roku.

INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 16 do 23 maja 2016 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie:rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, a także likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI  W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH                                                       
projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia trybu  i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI  W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH                                                       

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH                                                       
projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/181/2005 Rady Powiatu w Bochni z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania nagrody Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze.

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 1 do 7 lutego 2016 roku będą przeprowadzane konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół

Informacja Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu z 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu z 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
W dniach od 12 do 25 listopada 2015 roku przeprowadzane zostały konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016....

Strony