Konsultacje

Konsultacje społeczne „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bocheńskim na lata 2018-2024”.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 20 kwietnia 2018 roku do 4 maja 2018 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne w sprawie: przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bocheńskim na lata 2018-2024”.
 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY POWIATU W BOCHNI

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 16 kwietnia do 23 kwietnia 2018 roku przeprowadzane będą konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Powiatu w Bochni w sprawie:
1) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jego likwidacji;
2) wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jej likwidacji, przeniesienia kierunków kształcenia oraz zmiany nazwy szkoły;

Konsultacje założeń projektu Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2018 - 2020

Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza w dniach od 30 stycznia do 7 lutego 2018 roku do konsultacji społecznych założeń projektu Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2018 – 2020.
 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020".

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 16 stycznia 2018 roku do 23 stycznia 2018 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 19 grudnia do 26 grudnia 2017 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu ustalenia udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Konsultacje Programu współpracy z NGO's na 2018 rok

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 1 do 15 listopada 2017 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.                                                                      
 
Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI  W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński.
 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu bocheńskiego.
 

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Bocheńskiego na lata 2017-2022 - jak w załączniku.

Strony