Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Więcej o: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Starosta Bocheński zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r.

Więcej „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Więcej o: Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do składania ofert na realizację w 2019 r.  zadania z zakresu polityki społecznej: prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Więcej „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych”

Do góry