Jesteś tutaj:

Kategoria: E-konsultacje

Konsultacje kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Więcej o: Konsultacje kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach: od 15 kwietnia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Więcej „Konsultacje kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.”

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z NGO’s na 2021 rok

Więcej o: Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z NGO’s na 2021 rok

W dniach od 5 do 20 listopada 2020 roku przeprowadzane zostały konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Więcej „Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z NGO’s na 2021 rok”

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni – sieć szkół

Więcej o: Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych  konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni – sieć szkół

Od 17 do 24 listopada 2020 roku przeprowadzane były konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego, prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od  1 września 2020 roku.

Więcej „Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni – sieć szkół”

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzania konsultacji – oświata

Więcej o: Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzania konsultacji – oświata

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach: od 17 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r. przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego, prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od 1 września 2020 roku.

Więcej „Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzania konsultacji – oświata”

Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2021 rok

Więcej o: Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2021 rok

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 5  do 20 listopada 2020 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Więcej „Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2021 rok”

Do góry