Jesteś tutaj:

Kategoria: E-konsultacje

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 18 września do 25 września 2019 roku przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu
w Bochni z 26 kwietnia 2018 roku.

Więcej „Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 roku.”

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 11 września do 18 września 2019 roku przeprowadzane zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Więcej „Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych”

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 11 września do 18 września 2019 roku przeprowadzane zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego, prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.

Więcej „Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych”

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego

Więcej o: Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach 21 – 27 czerwca 2019 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego.

Więcej „Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego”

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki

Więcej o: Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki

Konsultacje społeczne są przeprowadzane w oparciu i zgodnie z uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 roku, poz. 5846).

Więcej „Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki”

Konsulatcje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w spr. określenia kryteriów w I etapie postęp. rekrut. do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdz. spełniania tych kryteriów

Więcej o: Konsulatcje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w spr. określenia kryteriów w I etapie postęp. rekrut. do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdz. spełniania tych kryteriów

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach 20 – 27 marca br. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Więcej „Konsulatcje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w spr. określenia kryteriów w I etapie postęp. rekrut. do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdz. spełniania tych kryteriów”

Do góry