Aktualności

Małopolskie Seminarium Liderów Lokalnych Aktywnych Dla Rozwoju,

Więcej o: Małopolskie Seminarium Liderów Lokalnych Aktywnych Dla Rozwoju,

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie po raz kolejny organizuje Małopolskie Seminarium Liderów Lokalnych Aktywnych Dla Rozwoju, które odbędzie się  7 czerwca 2019 roku w godzinach od  16:00 do 19:00 w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, przy  ul. Racławickiej 56.

Więcej „Małopolskie Seminarium Liderów Lokalnych Aktywnych Dla Rozwoju,”

Polityka senioralna – zaproszenie

Więcej o: Polityka senioralna – zaproszenie

Polityka senioralna to jeden z priorytetowych obszarów działalności Samorządu Województwa. Tworzenie warunków do podejmowania i realizowania inicjatyw na rzecz seniorów jest jednym z jej głównych celów, który jest realizowany, w szczególności poprzez planowanie środków z przeznaczeniem na działania organizacji pozarządowych w Programie współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Więcej „Polityka senioralna – zaproszenie”

Do góry