Aktualności

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Więcej o: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2019 r. poz. 688)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Towarzystwo Sportowe MOSiR w Bochni, pn. „Organizacja I Memoriału im. gen. Jerzego Dobrodzickiego”.

Więcej „Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym”

„Europa dla Obywateli” – spotkanie konsultacyjne

Więcej o: „Europa dla Obywateli” – spotkanie konsultacyjne

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 23 października 2019 r. w Katowicach, w godz. 10.30-14.00 (rejestracja od godziny 10.00) w Regionalnej Izbie Gospodarczej, ul. Opolska 15.

Więcej „„Europa dla Obywateli” – spotkanie konsultacyjne”

Wnioski na „Kryształy Soli” tylko do 30 września

Więcej o: Wnioski na „Kryształy Soli” tylko do 30 września

30 września upływa termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody w jubileuszowej, XV edycji konkursu na Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz\ wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej www. malopolska.pl/ngo

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 18 września do 25 września 2019 roku przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu
w Bochni z 26 kwietnia 2018 roku.

Więcej „Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 roku.”

Do góry