Aktualności

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Więcej o: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019 r. poz. 688)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Stowarzyszenie Bochniaków i i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w Bochni, pn. „Wrzesień’39 i Bocheńszczyzna: wydarzenia, fakty, ludzie”.

Więcej „Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Więcej o: Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do składania ofert na realizację w 2019 r.  zadania z zakresu polityki społecznej: prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Więcej „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych”

Do góry