Regulamin

Regulamin Platformy Konsultacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Bochni

I
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych, utworzonej przez Starostwo Powiatowe w Bochni
 2. Platforma umożliwia użytkownikom korzystanie z interaktywnej części portalu w celu przekazania komentarzy i opinii na temat konsultowanych projektów uchwał Rady Powiatu i najważniejszych przedsięwzięć, podejmowanych przez Powiat Bocheński.
 3. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:
  • regulamin – regulamin portalu internetowego portalngo.powiatbochenski.eu,
  • portal – portal internetowy portalngo.powiatbochenski.eu,
  • interaktywna część portalu – część dotycząca konsultacji społecznych, w których można wziąć udział za pośrednictwem portalu,
  • administrator – Starostwo Powiatowe w Bochni
  • użytkownik – każda osoba, korzystająca z portalu.

II
Korzystanie z portalu

 1. Podczas korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych zabrania się:
  • pisania postów odbiegających od tematu prowadzonej konsultacji, składających się z jednego lub kilku słów, pisanych w całości wielkimi literami itp.
  • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
  • nawoływania do wszelkiej nienawiści (m. in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej), propagowania przemocy,
  • umieszczania przez uczestników na łamach Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych,
  • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie regulaminu.

III
Konsultacje społeczne projektów

 1. Użytkownik może wziąć bezpłatnie w konsultacjach społecznych w interaktywnej części portalu za pomocą formularza kontaktowego lub ankiety.

IV
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.