Rejestracja

NGO z terenu Powiatu Bocheńskiego mogą uzyskać dostęp do portalu celem udziału w konsultacjach zamkniętych. Ponadto mogą umieszczać informacje dotyczące swojej działalności w zakładce Informacje z NGO.

W celu utworzenia konta w systemie należy zwrócić się z wnioskiem > Wzór wniosku do pobrania

Podpisany przez upoważnioną osobę wniosek należy wysłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia z adnotacją „Wniosek o utworzenie konta na Portalu Organizacji Pozarządowych” , bądź drogą mailową na adres i.sobas@powiat.bochnia.pl

Załączniki