Aktualności

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2022 r.

Więcej o: Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2022 r.

Więcej „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2022 r.”

Konsultacje społeczne „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”

Więcej o: Konsultacje społeczne „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”

Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”.

Więcej „Konsultacje społeczne „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025””

Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021

Więcej o: Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 15 do 27 września br. przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie  zmiany uchwały nr XIX/189/2020 Rady Powiatu w Bochni z 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Więcej „Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021”

Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

Więcej o: Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 24 sierpnia br. do 31 sierpnia br. przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego.

Więcej „Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego”

Zgłoś kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego

Więcej o: Zgłoś kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, a także do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Więcej „Zgłoś kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego”

Do góry