Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające dokument i pióro

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, zgłoszona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chronów „Szkoła sercem wsi”, pn. „Rodzina na medal”.

Każdy, w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia, może zgłosić uwagi  dotyczące oferty, telefonicznie pod numerem 14 615 37 64, mailowo: i.sobas@powiat.bochnia.pl lub osobiście w pok. 311 Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie znajduje się oryginał oferty.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki

  • pdf Oferta
    Data dodania: 22 marca 2019 19:30 Wielkość pliku: 2 MB Pobrania: 202