Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające podpisywanie dokumentu

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 450  z póżn. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, zgłoszona przez Stowarzyszenie „Z nurtem Sanki”, pn. „Święto Matki – w tradycjach regionu”.

Każdy, w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia, może zgłosić uwagi  dotyczące oferty, telefonicznie pod numerem 14 615 37 64, mailowo: i.sobas@powiat.bochnia.pl lub osobiście w pok. 311 Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie znajduje się oryginał oferty.

 

 

Załączniki

  • pdf oferta
    Data dodania: 9 kwietnia 2019 08:06 Wielkość pliku: 2 MB Pobrania: 195