Polityka senioralna – zaproszenie

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające ludzi

Polityka senioralna to jeden z priorytetowych obszarów działalności Samorządu Województwa. Tworzenie warunków do podejmowania i realizowania inicjatyw na rzecz seniorów jest jednym z jej głównych celów, który jest realizowany, w szczególności poprzez planowanie środków z przeznaczeniem na działania organizacji pozarządowych w Programie współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rola organizacji pozarządowych, w realizacji działao w obszarze aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, w szczególności o lokalnym zasięgu działania, jest niezwykle istotna, albowiem ich działania stanowią odpowiedź na potrzeby środowiska, z którym mają bezpośredni kontakt.

16 kwietnia Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, w całości poświęconego działaniom na rzecz osób starszych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz seniorów oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, serdecznie zapraszam na cztery spotkania informacyjne, w następujących terminach:

‒ 25.04.2019 r. godz. 13:00 – spotkanie w Krakowie, Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56;

‒ 26.04.2019 r. godz. 9:00 – spotkanie w Tarnowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30;

‒ 26.04.2019 r. godz. 13:00 – spotkanie w Brzesku, Regionalne Centrum Kulturalno – Biblioteczne, Plac Targowy 10;

Spotkania będą okazją do przekazania informacji dotyczących zasad organizacji konkursu, wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w trakcie przebiegu procedur konkursowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie warunkujące poprawność formalną składanych ofert, a także informacji na temat pozostałych konkursów dedykowanych seniorom planowanych do realizacji przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Zostanie także stworzona przestrzeń do dyskusji na temat wyzwań stojących przed regionalną polityką senioralną.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest Pani Aneta Kosiba – Kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie tel. 12 422 06 36 w 21.

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie obecności na adres e-mail akosiba@rops.krakow.pl lub pod ww. numer telefonu do 24.04.2019 r. do godz. 12:00.