Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019

Powiększ obraz

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 18 edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019”, który ma na celu promowanie najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego

Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska

Przedsięwzięcia można  zgłaszać w kategoriach:
– Gospodarka wodno ściekowa
– Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
– Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
– Ekoprodukt, zielone technologie
– Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
– Energooszczędność, efektywność energetyczna
– Czystsza Produkcja
– Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
– Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Zgłoszenia konkursowe należy składać na adres:
Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3, 40 009 Katowice,
tel.: (32) 253 51 55, 501 052 979

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.pie.pl/ekolaury

Terminarz 18 edycji Konkursu „Ekolaury PIE”
do 31 lipca 2019 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
do 15 sierpnia 2019 r. – ocena formalna wniosków konkursowych;
do 31 sierpnia 2019 r. – ocena merytoryczna wniosków;
do 30 września 2019 r. – wyłonienie laureatów Konkursu;
29 październik 2019 r. – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Załączniki