Konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’2018”

Powiększ obraz

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza konkurs, organizowany dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli i dzielnic z terenu województwa małopolskiego.

Oceniana będzie działalność sołtysa (przewodniczącego rady osiedla/dzielnicy) za 2018 rok w różnych płaszczyznach – osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe, współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym, zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji sołectwa, innowacyjne formy działalności sołtysa, opinia Wójta/Burmistrza Gminy/Prezydenta i Koła Gminnego oraz dodatkowo w tym roku innowacyjne formy działalności sołtysa / przewodniczącego rady osiedla / dzielnicy.

Kandydata na laureata konkursu zgłasza Gminne Koło Sołtysów, Wójt/Burmistrz lub Starosta, Prezydent Miasta.

Kartę zgłoszenia na konkurs należy przesłać pocztą tradycyjną do 5 sierpnia 2019 r. na adres:

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 1 września 2019 roku w gminie Zakliczyn.

 

Załączniki