Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 11 września do 18 września 2019 roku przeprowadzane zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego, prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.

Konsultacje społeczne będą miały zasięg ogólnopowiatowy i zostaną przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (http://portalngo.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z Państwa będzie mógł zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 309, tel. 0-14  615-38-64, w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek – piątek 7:30-15:30.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

 • Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., 5846);
 • Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego, prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia  1 września 2019 roku.

 

Załączniki

 • pdf sieć szkół- projekt uchwały
  Data dodania: 11 września 2019 12:40 Wielkość pliku: 67 KB Pobrania: 176
 • doc Uzasadnienie_siec_szkol
  Data dodania: 11 września 2019 12:40 Wielkość pliku: 26 KB Pobrania: 161
 • doc zal._Nr_1
  Data dodania: 11 września 2019 12:40 Wielkość pliku: 17 KB Pobrania: 167
 • doc Zal._Nr_2
  Data dodania: 11 września 2019 12:40 Wielkość pliku: 19 KB Pobrania: 161
 • doc Zal._Nr_3
  Data dodania: 11 września 2019 12:41 Wielkość pliku: 12 KB Pobrania: 162
 • doc Zal._Nr_4
  Data dodania: 11 września 2019 12:41 Wielkość pliku: 13 KB Pobrania: 162
 • doc Zal._Nr_5
  Data dodania: 11 września 2019 12:41 Wielkość pliku: 11 KB Pobrania: 162