Wyniki konkursu ofert na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające dokument i pióro

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bocheńskiego w 2019 r. pn. „Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych” została zgłoszona jedna oferta:


– Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” na kwotę 14 250,00 zł.

Zarząd Powiatu w Bochni na posiedzeniu 17 września 2019 r. postanowił nie zaakceptować rekomendacji komisji konkursowej i nie kierować do realizacji w/w oferty.