„Europa dla Obywateli” – spotkanie konsultacyjne

Powiększ obraz

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 23 października 2019 r. w Katowicach, w godz. 10.30-14.00 (rejestracja od godziny 10.00) w Regionalnej Izbie Gospodarczej, ul. Opolska 15.

Celem szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.

„Europa dla obywateli” wspiera organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury, badań i edukacji, w realizacji:
· projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego
· inicjatyw lokalnych
· zaangażowania społecznego i demokratycznego
· pamięci europejskiej

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, m.in. jakie są cele, założenia i priorytety programu oraz planowane terminy konkursu wniosków w 2020 roku. W spotkaniu weźmie również udział Pani Agnieszka Dadak z Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, która zaprezentuje projekt “Let’s get active! Incentives for citizens active participation in the democratic life of the European Union”, współfinansowany ze środków programu “Europa dla obywateli”.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny* na stronie internetowej polskiego Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”, gdzie znajduje się również szczegółowy plan wydarzenia:

Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli”: 23 października 2019, KATOWICE