Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Powiększ obrazZdjęcie przedstawiające dokument i pióro

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2019 r. poz. 688)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Towarzystwo Sportowe MOSiR w Bochni, pn. „Organizacja I Memoriału im. gen. Jerzego Dobrodzickiego”.

Każdy, w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia, może zgłosić uwagi  dotyczące oferty, telefonicznie pod numerem 14 615 37 64 lub osobiście w pok. 311 Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie znajduje się oryginał oferty.

Załączniki

  • pdf oferta TS MOSiR
    Data dodania: 15 października 2019 14:30 Wielkość pliku: 154 KB Pobrania: 244