Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2020 r.

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 6 do 20 listopada 2019 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są
w następujących formach:

 • konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (http://portalngo.powiatbochenski.eu/konsultacje/),
 • spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, gdzie każdy z uczestników może zgłosić swoje uwagi
  i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godzinie 15.00
  w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni.
 • punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311, tel. 14 615-37-64 w godzinach: 8:00-15:00.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

 1. Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).
 2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 169/2019 z 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Wicestarosta Bocheński

/-/ Ryszard Drożdżak

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

 

Załączniki