Szkolenie dla NGO’s w Urzędzie Marszałkowskim

Powiększ obraz

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat konkursów ofert Województwa Małopolskiego w obszarze kultury.

Zakres szkolenia:

  • Rozliczanie za rezultaty. Nowe podejście do rozliczania zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Otwarte konkursy ofert Województwa Małopolskiego w obszarze kultury – nowe propozycje, kontynuacja działań.
  • Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) tzw. „małe granty” – najważniejsze aspekty oceny merytorycznej oferty.
  • Promocja przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego – najważniejsze zasady.
  • Jak rozliczać VAT w projektach?

Terminy i miejsca:
– 16 grudnia, godz. 16.00 – 19.00 – Tarnów (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Ratusz),
– 19 grudnia, godz. 16.00 – 19.00 – Kraków (Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39)

W związku z ograniczoną ilością miejsc organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy. W wiadomości należy podać nazwę organizacji   oraz ilość rezerwowanych miejsc.

Zapisów należy dokonać mailowo na adres:
anna.donabidowicz-sowa@umwm.malopolska.pl

lub telefonicznie pod nr tel.: 12 630 34 06