Jak skutecznie dostarczyć ofertę w konkursie ofert Powiatu

Powiększ obraz

W związku z licznymi zapytaniami, jak prawidłowo i co najważniejsze, skutecznie dostarczyć ofertę konkursową na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2020 r. Starostwo Powiatowe informuje, iż wskutek powszechnie znanej sytuacji zostały dokonane zmiany w zasadach przyjmowania korespondencji do budynku starostwa.

Pocztę, przynoszoną osobiście, należy umieścić we wrzutowniku – skrzyni, wystawionej przed budynkiem Starostwa od ul. Kazimierza Wlk. w godzinach pracy urzędu

Jeżeli ktoś chce otrzymać potwierdzenie wpływu pisma do Starostwa, to na składanym piśmie powinien wpisać sformułowania „Proszę o potwierdzenie wpływu”. Wówczas potwierdzenie zostanie przesłane elektronicznie (na wskazany adres e-mail) lub listownie (na adres wskazany w piśmie).

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursów, za skutecznie doręczoną (czy to osobiście, czy za pośrednictwem poczty) ofertę uważa się tę, która w dzienniku podawczym Starostwa znajdzie się najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania składania ofert czyli do 31 marca do godz. 15.30.