Przesunięcie terminu rozstrzygnięć konkursów na dotacje

Powiększ obraz

Panująca w kraju epidemia oprócz innych dziedzin dotyka także sfery aktywności organizacji pozarządowych. Z tego powodu Zarząd Powiatu w Bochni zdecydował o przesunięciu terminu rozstrzygnięć dotyczących ogłoszonych konkursów na realizację w 2020 r. zadań publicznych powiatu w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Przeprowadzenie w chwili obecnej różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych czy to turystycznych, w związku z ograniczeniem zgromadzeń, jest niemożliwe. Dlatego postanowiono o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursów  do końca lipca.