Propozycja konferencji online dla NGO’s

Powiększ obraz

Mając świadomość, że w dobie koronawirusa kontakt organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu jest mocno utrudniony, a realizacja zadań publicznych w czasie ograniczeń rodzi wiele pytań i wątpliwości ze strony NGO, Starostwo Powiatowe w Bochni i krakowska Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych proponują przeprowadzenie spotkania online dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Bocheńskiego.

Proponowana tematyka spotkania:

  • Jakie obecnie występują możliwości realizacji projektów/działań  przez organizacje pozarządowe? Jakie pomysły mają organizacje, a jakie powiat? Jakie regulacje w tym zakresie wprowadza Tarcza Antykryzysowa?
  • Jakie potrzeby, wynikające z bieżącej sytuacji, mają organizacje? Jakie szczególne potrzeby dostrzegają wśród mieszkańców? Co można zrobić?
  • Wsparcie aktywności mieszkańców i organizacji w dobie koronawirusa – prezentacja oferty MOWES i  inne  przykładowe możliwości finansowania.

Spotkanie przeprowadzone zostanie przy użyciu aplikacji Zoom. Od strony technicznej udział wymaga od uczestników dostępu do komputera z kamerą i mikrofonem i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub telefonu – w obu przypadkach z dostępem do internetu,

W wypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o zgłoszenie udziału drogą mailową na adres: i.sobas@powiat.bochnia.pl w nieprzekraczalnym terminie 10 czerwca br. Spotkanie planowane jest po 15 czerwca br. w godzinach popołudniowych.