Zdobądź nawet 125 tys. euro na projekt swojej NGO

Powiększ obraz

Do 30 czerwca można składać wstępne wnioski na wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego, czyli działania realizowane w ramach 4. obszaru programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Organizacje pozarządowe mają szansę na wsparcie w wysokości od 25 do 125 tys. euro.

Dotacje mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. O wsparcie mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich.

Budżet konkursu wynosi 5 mln euro. Minimalna kwota dotacji to 25 000 euro, maksymalna – nawet 125 000 euro. Wymagany jest wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Ważne – zadanie musi trwać od 12 do 36 miesięcy,

Wnioski wstępne należy składać do 30 czerwca 2020, wnioski pełne przyjmowane będą od 27 sierpnia do 26 października 2020.

Na co można zdobyć wsparcie?

Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:

  1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,
  2. Monitoring prawa,
  3. Rzecznictwo praw i interesów,
  4. Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,
  5. Badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

Uwaga: działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów, a korzyści realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego.

Za konkurs odpowiada Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, natomiast cały program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy realizowany jest przez konsorcjum złożone z Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej.