Narzędzia IT pomocne w partycypacji NGO

Powiększ obraz

Powyższe szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC pt. „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Narzędzia IT pomocne w partycypacji NGO.

Data i czas szkolenia 2 i 3 lipca 2020, godz.: 9:30-12:30
Miejsce szkolenia: Szkolenie on-line
Termin zapisów: zgłoszenia przyjmowane będą do 25 czerwca 2020 do godz.: 12:00
Adresaci szkolenia: przedstawiciele organizacji pozarządowych z Małopolski
Kryteria rekrutacji: zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zarys programu:

  1. Wykorzystanie narzędzi Google do kontaktu i pracy zdalnej
  2. Najważniejsze funkcje facebooka w zakresie współpracy online
  3. Podstawowe narzędzia do komunikacji i współpracy online
  4. Szanse i ograniczenia w pracy zdalnej w kontekście wykorzystania wybranych narzędzi IT
  5. Współtworzenie dokumentów online
  6. Modele pracy zdalnej rozproszonej na przykładzie projektu WIKIPEDIA
  7. Warsztat praktyczny prowadzenia szkoleń ONLINE z wykorzystaniem aplikacji ZOOM oraz DISCORD

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach tj. 2.07.2020 w godz.: 9:0-30-12:30 oraz 3.07.2020 w godz. 9:0-30-12:30 poprzez platformę on-line.

Szkolenie kończy się obowiązkowym testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie certyfikatu.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Organizator zapewnia:

– materiały szkoleniowe (przesłane mailem)

Udział we wszystkich częściach jest obowiązkowy. Uczestnikom zostaną przesłane materiały (prezentacje) ze szkolenia. Natomiast samo szkolenie nie będzie udostępniane.

Szkolenie odbędzie się na platformie clickmeeting – szczegóły zostaną wysłane uczestniczkom i uczestnikom szkolenia.

Prosimy o przeskanowanie kompletu dokumentów (osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy) albo samego zgłoszenia (osoby, które już uczestniczyły w działaniach projektu Skuteczna partycypacja publiczna NGO). Zgłoszenia należy przesłać na adres ngo@kolping.pl

W celu udziału w szkoleniu należy złożyć w wersji elektronicznej (ngo@kolping.pl) poniższe dokumenty:

– Zgłoszenie na szkolenie – formularz
oraz – /dla osób zgłaszających się po raz pierwszy w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO”/ – dokumenty dostępne na stronie www.partycypacjango.kolping.pl w zakładce dokumenty/
– regulamin_Załącznik_nr_1_formularz zgłoszeniowy
– regulamin_Załącznik_nr_2_deklaracja
– formularz_Załącznik_nr_1_zgoda na przetwarzanie danych
– formularz_Załącznik_nr_2_ankieta
– formularz_Załącznik_nr_3_oswiadczenie_NGO

W tytule maila należy wpisać temat szkolenia.

Organizatorzy:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51
31-436 Kraków

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc
ul. Zakopiańska 2a/2, 30-418 Kraków
tel.: 12 418 77 78 (godz.:10:00-14:00)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian.

Załączniki