Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Powiększ obraz

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” w Bochni, pn. „13. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”.

Każdy, w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia, może zgłosić uwagi  dotyczące oferty, telefonicznie pod numerem 14 615 37 64 lub osobiście w pok. 311 Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie znajduje się oryginał oferty.

Załączniki