Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2021 rok

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 5  do 20 listopada 2020 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (http://portalngo.powiatbochenski.eu/konsultacje/),

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:
– uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

– uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 343 /2020 z 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Wicestarosta Bocheński
/-/ Ryszard Drożdżak

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki