Nabór do programu grantowego MOWES

Powiększ obraz

Do 21 grudnia trwa nabór do programu grantowego MOWES  dla organizacji pozarządowych i podmiotów społecznych.

Celem programu grantowego, rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES, w tym organizacji pozarządowych ) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym i/lub testowanie ofert produktów i usług i/lub podnoszenie konkurencyjności PES na rynku i/lub promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES. Można uzyskać do 10 tys. złotych.

Szczegóły

https://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/aktualnosci/ii-nabor-wnioskow-grantowych-w-ramach-programu-grantowego-projektu-mowes2-malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-krakowski-obszar-metropolitalny