Program wyrównywania różnic miedzy regionami III – zaproszenie do uczestnictwa w programie

Powiększ obraz

Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu naboru wystąpień i wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” jest realizowany przez Oddział Małopolski wspólnie z powiatami małopolskimi. Wnioskodawcy —gminy, organizacje pozarządowe oraz również powiaty, mogą otrzymać dofinansowanie do:

  • zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (obszar A),
  • likwidacji barier architektonicznych (obszar B), poprzez dostosowanie obiektów (szkół, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gminnych i powiatowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych — np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów,
  • utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych (obszar C)
  • likwidację barier transportowych (obszar D), poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych
  • remont lub modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej (obszar F)
  • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (obszar G),

 

Szczególną uwagę zwracamy na realizację obszaru E programu, dzięki któremu, powiaty, gminy i organizacje pozarządowe mogą otrzymać dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane są w trybie ciągłym.

Ponadto Oddział informuje, że w ramach działań dotyczących zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (obszar A) programu, zarządcy nieruchomości mogą otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier do 165.000,00 zł. Wnioski przyjmowane są również w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III, oraz pod nr tel. (12) 31-21-418.

Załączniki

  • pdf załącznik
    Data dodania: 9 grudnia 2020 11:47 Wielkość pliku: 50 KB Pobrania: 104