Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021

Powiększ obraz

Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej informuje o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility), ogłoszonym przez Radę Państw Morza Bałtyckiego.

Rada Państw Morza Bałtyckiego, ze względu na aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, jako priorytet Project Support Facility w edycji 2021, wskazała wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, w tym podmioty niepubliczne, jak również członkowie Grup Eksperckich Rady Państw Morza Bałtyckiego i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z Project Support Facility jest włączenie w projekt minimum dwóch — oprócz Polski — partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego:
– tożsamości regionalnej,
– zrównoważonego i dobrze prosperującego regionu,
– bezpiecznego i stabilnego regionu.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie od 15 lutego do 31 marca 2021 r.

Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://www.cbss.org/psf/

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres: jekaterina.popova@cbss.org