Rusza Program Aktywni Obywatele

Powiększ obraz

5 lutego 2021 r. odbędzie się konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, a już w marcu ruszy nabór wniosków w pierwszym konkursie grantowym.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, biblioteki oraz firmy prywatne) będą mogły ubiegać się o środki pochodzące z Funduszy EOG.

Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

Zachęcamy do wypełnienia formularza https://bit.ly/AO-regionalny_formularz dzięki któremu Państwa adres mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W ten sposób wszystkie informacje będą trafiały wprost do Państwa skrzynki mailowej.