Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Powiększ obraz

Kancelaria Prezydenta RP informuje o inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Nabór do Konkursu trwa od 2 do 23 marca 2021 roku. Aby zgłosić się do uczestnictwa, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła, a następnie przesłać wszystko pocztą elektroniczną na adres konkurs.KGW@prezydent.pl  wraz z potwierdzeniem wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl;

Szczegółowe informacje, dotyczące przedsięwzięcia znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw.

Załączniki