Spotkanie nt. możliwości skorzystania z dofinansowania na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Powiększ obraz

Na przełomie Il i ill kwartału 2021 r. odbędą się ostatnie konkursy dotacyjne dla samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób chętnych założyć przedsiębiorstwo społeczne. Z powodu okresu przejściowego w programowaniu Funduszy Europejskich, kolejna szansa na pozyskanie szerokiego wsparcia finansowego (ponad 40 tys. na stworzenie i utrzymanie miejsca pracy) zdarzy się realnie w 2023 roku.

Prognozy demograficzne, wskazujące na postępujący przyrost niesamodzielnych, często samotnych osób oraz potrzeba realizacji różnorodnych usług społecznych na rzecz rodziny, usług komunalnych, itp., skłania do tego, by skorzystać z okazji i założyć lokalny podmiot realizujący samorządowe potrzeby i zadania. Rozwiązaniem tych problemów może być przedsiębiorstwo społeczne, np. spółdzielnia socjalna — zakładana przez lokalne organizacje pozarządowe z udziałem gmin/powiatu, dające dodatkowo zatrudnienie dla mieszkańców gminy.

Wspólnie z Małopolskimi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej ROPS Kraków zaprasza na spotkanie, w trakcie którego zaprezentowane zostaną:
· główne założenia wsparcia JST w obszarze ekonomii społecznej;
· korzyści płynące z założenia przedsiębiorstwa społecznego świadczącego m.in. usługi opiekuńcze / komunalne,
· informacje o dostępnym w Małopolskich Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparciu merytorycznym, organizacyjnym i finansowym, które można pozyskać na założenie przedsiębiorstwa społecznego,

Spotkanie odbędzie się 24 marca 2021 r. w godzinach 10.00- 12.00 w formule on-line. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: mgora@rops.krakow.pl do 18.03.2021 r. Więcej informacji pod numerem telefonu: 660 751 089.

Agenda spotkania:
10.00-10.10 Przywitanie uczestników
10.10 —10.25 Możliwości wsparcia dla samorządów w ramach ekonomii społecznej — Pan Michał
Góra, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
10.25 —10.45 Doświadczenia Gminy Sękowa w tworzeniu firm społecznych — Pan Michał Diduch,
Sekretarz Urzędu Gminy Sękowa
10:45 —11.10 Współdziałanie samorządów na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Pożytek—Pani Ewelino
Gzowska, prezes Spółdzielni Socjalnej Pożytek Pożytek
11.10 —11.30 Oferta Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych — Krzysztof Braś, kierownik
Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
11.30 —12.00 Dyskusja
12.00 Zakończenie