Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Powiększ obraz

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizuje:
• Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
• Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy

Celem projektu jest zmiana systemu wsparcia osób z niepełnosprawności i zwiększenie szans na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotowane zostaną propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponowane nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

W kwietniu 2021 r. zostaną zaproponowane instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzone zostaną konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem przez prawie rok testowane będą zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu przygotowane zostaną projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania

Co możesz zrobić?

Uczestnicy i twórcy projektu chcą, by  mogły się w nim wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizowane będą warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę:

http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.