Konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

Powiększ obraz

Powiat Bocheński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 9 lipca do 23 lipca 2021 roku.

Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych, gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu wypełniając formularz uwag.

Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i ewentualnie wprowadzenie uwag w związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny w powiecie bocheńskim do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu ww. Programu.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

„Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego” określonymi przez Radę Powiatu w Bochni uchwałą Nr XI/115/2011 z dnia  9 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 512 poz. 5048).

Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni 466/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki