Jesteś tutaj:

Kategoria: E-konsultacje

Konsultacje Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego

Więcej o: Konsultacje Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego

Zarząd Powiatu w  Bochni informuje, że w dniach: od 15 czerwca 2021 roku do dnia 22 czerwca 2021 roku przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu  w Bochni w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego”.

Więcej „Konsultacje Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego”

Konsultacje zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Więcej o: Konsultacje zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Zarząd Powiatu w  Bochni informuje, że w dniach: od 15 czerwca 2021 roku do dnia  22 czerwca 2021 roku przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu  w Bochni w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Więcej „Konsultacje zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli”

Konsultacje kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Więcej o: Konsultacje kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach: od 15 kwietnia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Więcej „Konsultacje kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.”

Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z NGO’s na 2021 rok

Więcej o: Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z NGO’s na 2021 rok

W dniach od 5 do 20 listopada 2020 roku przeprowadzane zostały konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Więcej „Informacja Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z NGO’s na 2021 rok”

Do góry