Jesteś tutaj:

Kategoria: E-konsultacje

Konsultacje społeczne „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”

Więcej o: Konsultacje społeczne „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”

Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”.

Więcej „Konsultacje społeczne „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025””

Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021

Więcej o: Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 15 do 27 września br. przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie  zmiany uchwały nr XIX/189/2020 Rady Powiatu w Bochni z 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Więcej „Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021”

Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

Więcej o: Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 24 sierpnia br. do 31 sierpnia br. przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego.

Więcej „Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego”

Konsultacje Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego

Więcej o: Konsultacje Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego

Zarząd Powiatu w  Bochni informuje, że w dniach: od 15 czerwca 2021 roku do dnia 22 czerwca 2021 roku przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu  w Bochni w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego”.

Więcej „Konsultacje Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego”

Konsultacje zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Więcej o: Konsultacje zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Zarząd Powiatu w  Bochni informuje, że w dniach: od 15 czerwca 2021 roku do dnia  22 czerwca 2021 roku przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu  w Bochni w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Więcej „Konsultacje zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli”

Do góry