Polityka prywatności

Polityka prywatności Platformy Konsultacji Społecznych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika oraz ochrony danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31

I
Definicje

 1. Administrator – oznacza Starostwo Powiatowe w Bochni, z siedzibą ul. Kazimierza Wlk. 31, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies administratora – oznacza cookies, zamieszczane przez administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez administratora za pośrednictwem Portalu.
 4. Cookies zewnętrzne – oznacza cookies, zamieszczane przez partnerów administratora, za pośrednictwem strony internetowej Portalu.
 5. Portal – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie portalngo.powiatbochenski.eu
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II
Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1. Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Portal indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III
Cele, w jakich wykorzystywane są cookies

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
  a) konfiguracji serwisu (dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.);
  b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Portalu (utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez administratora);
  c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych (dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Portalu oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu).
 2. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Portalu.

IV
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: rejestracji oraz utrzymania konta w Portalu, udzielania opinii przy pomocy formularza kontaktowego bądź wiadomości e-mail.
 2. W ramach Portalu przetwarzane są dane w postaci adresu e-mail (jeżeli użytkownik wpisze w celu uzyskania potwierdzenia) i inne dane, gdy użytkownik wpisze je do treści opinii.
 3. Administrator nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem treści opinii.

V
Zmiana Polityki

 1. O zmianach w treści powyższej Polityki Prywatności administracja powiadomi użytkowników za pomocą stosownej informacji na Portalu.