Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja „Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie wraz z Urzędem Miasta Krakowa, Zakładem Transportu Politechniki Krakowskiej i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie mają zaszczyt zaprosić  15 września 2016 r., do Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych ¾, do udziału w międzynarodowej konferencji, organizowanej w ramach Jubileuszu 70-lecia działalności Krakowskiego Oddziału SITK RP, a poświęconej wybranym zagadnieniom dotyczącym roli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w kształtowaniu zrównoważonej mobilności w miastach.

Jak zbudować trwały kapitał zaufania?

27 września – tego dnia zainauguruje swą działalność Forum Trzech Sektorów, platforma powołana do tego, bo dawać odpowiedzi na kluczowe pytania. Na naszych oczach kruszy się wspólnota europejska i niestety pogłębia się kryzys zaufania: człowieka do władzy, człowieka do organizacji, wreszcie człowieka do człowieka. Co robić skoro dla wszystkich trzech sektorów właśnie zaufanie ludzi jest warunkiem stabilnej pozycji? To kluczowe wyzwanie pierwszej edycji, która odbędzie się w Narodowym Forum we Wrocławiu. Towarzyszy VII Kongresowi Regionów.