Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Wygraj Pracownię Orange

10 sierpnia rozpoczął się nabór do programu społecznego Pracownie Orange, w którym organizatorzy zakładają i pomagają prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do najnowszych technologii oraz tworzenie miejsc nowoczesnej edukacji i przestrzeni do wspólnych działań lokalnych społeczności. Program jest realizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 

Szkolenie księgowe on-line dla organizacji pozarządowych

Firma LeftHand sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu on-line, poświęconym podstawowym zasadom ewidencji księgowej i podatkowej w organizacjach pozarządowych.
 
 
W jego trakcie zostaną omówione m.in.:
- pojęcie konta księgowego, rodzaje kont, strony księgowania;
- pojęcie aktywa, pasywa, przychodu i kosztu;
- wzorcowy plan kont organizacji;
- budowa dekretu księgowego;
- zasady dekretacji zdarzeń kosztowych na przykładach;
.- zasady dekretacji zdarzeń przychodowych na przykładach;