Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym.

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, zgłoszona przez Stowarzyszenie Górnicze „Sutoris” im. A. Langera w Bochni, pn. „Oprawa muzyczna Orkiestry Górniczej z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, obchodów 100-lecia utworzenia II pułku strzelców podhalańskich oraz Święta Niepodległości”.
 

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym.

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450
z póżn. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, zgłoszona przez Towarzystwo Sportowe MOSiR w Bochni, pn. „100 km dla Niepodległej”.