Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Zaproszenie dla klubów i związków sportowych

18 października o godz. 10.30 w Auli Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach programu „Sport dla wszystkich".
Podczas spotkania przedstawione zostaną również inne programy przygotowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie rozpowszechniania, promocji i inicjowania działań promujących sport i turystykę.
Gościem spotkania będzie Marcin Kaczmarczyk - z-ca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 

Ponowne ogłoszenie konkursu

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.

Unieważnienie konkursu

Informacja z posiedzenia  komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach złożonych w ramach otwartego  konkursu ofert na realizację    zadań  publicznych  Powiatu  Bocheńskiego   w zakresie     realizacji    usług aktywnej    integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim, przeprowadzonej 22 września 2017 r.
 

Regionalny Konkurs Grantowy

16 sierpnia br. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego. W konkursie o dotację w kwocie do 8 500 zł na projekty młodzieżowe mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.
 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie: realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim