Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Jerzego Regulskiego

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Jest przyznawana w czterech kategoriach.
 
    idei - w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim”.
 

Konkurs na realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.
 
 

  1. Wstęp

 

Zaproszenie od Fundacji GAP

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej prowadzi nabór podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszeń, fundacji, WTZ, CIS, KIS, ZAZ) do udziału w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).
 
Oferta Fundacji GAP obejmuje:
- wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój organizacji, w tym coaching i mentoring,
- indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
- stałą współpracę z doradcami kluczowymi i biznesowymi,

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC zapraszają do Bochni na szkolenie „Model współpracy NGO z otoczeniem. Wzmocnienie procesu legislacji”.
 
Szkolenie zostało zaplanowane na środę 23 maja 2018 r. w godz.: 9:30-16:45.
 
- Zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych (członków, pracowników oraz współpracowników jak i wolontariuszy) – mówi Grażyna Rzepka z bocheńskiego Kolpinga.