Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Konkurs dla NGO's na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki

 
Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1817) Zarząd Powiatu
w Bochni zaprasza do składania ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu:

1) kultury
2) kultury fizycznej 
3) turystyki
W ramach w/w zakresu zadań dofinansowane będą działania, mające na celu:
1. W zakresie kultury

Kalendarz Wydarzeń na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku

Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni zbiera informacje o wydarzeniach, imprezach, eventach organizowanych na terenie Powiatu, które posłużą do stworzenia „Kalendarza Wydarzeń  na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku”.
 
 
Jeśli Państwa stowarzyszenie jest organizatorem takiego wydarzenia i chciałoby się znaleźć w tej publikacji prosimy o wypełnienie załączonej tabeli i podanie informacji począwszy od nazwy wydarzenia, terminie, miejscu, organizatorze oraz krótkim opisie jak również załączeniu zdjęcia.