Aktualności

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Więcej o: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Starosta Bocheński zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r.

Więcej „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej”

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2020 r.

Więcej o: Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2020 r.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 6 do 20 listopada 2019 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Więcej „Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na 2020 r.”

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Więcej o: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2019 r. poz. 688)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Towarzystwo Sportowe MOSiR w Bochni, pn. „Organizacja I Memoriału im. gen. Jerzego Dobrodzickiego”.

Więcej „Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym”

Do góry