Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Włącz się w obchody Narodowych Dni Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator ogólnopolski Europejskich Dni Dziedzictwa zaprasza  instytucje kultury, muzea, biblioteki, organizacje pozarządowe, a także właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów do włączenia się w obchody tego wyjątkowego święta zabytków. Tegoroczna 25. edycja odbędzie się w dniach 9-10 i 16-17 września pod hasłem przewodnim „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”.
 

Organizacjo, zdobądź środki na wkład własny

Twoja organizacja pozarządowa ma świetny pomysł na projekt, stara się już nawet o środki zewnętrzne, ale ciągle brakuje pieniędzy na wymagany wkład własny? Rozwiązaniem tego problemu może być ogłoszony właśnie przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkurs ofert. Do rozdzielenia jest 100 tys. zł.  

Pieniądze zostaną rozdzielone najprawdopodobniej w dwóch naborach. Trzeba się spieszyć, bo pierwszy z nich kończy się już 20 kwietnia. Jeśli po nim zostaną wolne środki, będzie można się o nie starać w drugim naborze, który zakończy się prawdopodobnie 30 czerwca.

Szansa na 5 tys. złotych

Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje?
Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?
Chcesz wzmocnić swoją organizację?
Jeśli tak - FIO MALOPOLSKA LOKALNIE jest dla Ciebie!
 
FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego.
 

100 mln zł na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Ubóstwo, alkohol, problemy z nauką - stąd już tylko krok do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki, pojawiają się problemy i trudności wychowawcze.
 
W takich sytuacjach pomocne okazują się ośrodki wsparcia dziennego. To coś więcej niż zwykła świetlica. Dzieci mogą tu odpocząć i rozwijać swoje pasje, a ich rodzice otrzymują pomoc w pełnieniu obowiązków rodzinnych.