Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Tzw. małe granty na uproszczonych formularzach

Z datą 14 kwietnia 2016 r. ukazało się rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, opublikowane w  Dzienniku Ustaw z 2016 r pod poz. 570, w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego – w wypadku tzw. małych grantów. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Do ofert,  złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
Wzory nowych ofert i sprawozdań znajdują się w załączniku.

Granty na działalność sportową

Polski Komitet Olimpijski, firma Procter&Gamble, telewizja Polsat oraz Grey Group zapraszają do wzięcia udziału w programie Polskie Nadzieje Olimpijskie, w ramach którego są przyznawane granty dla instytucji i organizacji sportowych, prowadzących zajęcia sportowe na poziomie wyczynowym dla dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.