Witamy

Witamy na stronach Portalu konsultacji społecznych i Portalu organizacji pozarządowych Powiatu Bocheńskiego

Aktualności

Szkolenie z rachunkowości organizacji pozarządowych

14 października  2016 r. w godzinach 10.00-15.00 w Hotelu Europejskim ul. Lubicz 5 w Krakowie. odbędzie się Szkolenie "Rachunkowość i księgowość organizacji pozarządowych z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od stycznia 2016 r."
Informacje o prowadzącym szkolenie:

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

12 września (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali narad (nr 100) Urzędu Miasta Bochnia odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Szkolenie poprowadzą trenerzy z Fundacji Tarnowskiego.
 
Tematyka szkolenia jest związana ze zgłaszanymi przez organizacje wątpliwościami i pytaniami, dotyczącymi konsekwencji i obowiązków wynikających dla NGO ze zmian wprowadzonych w ustawie (zwłaszcza zmian w statutach organizacji), kogo dotyczą, w jakim zakresie itp

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu oferty realizacja zadania publicznego zgłoszonej w formie tzw. małych grantów

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2016, poz. 239) podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, zgłoszona przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, oddział Okręgowy w Krakowie pn. „Ziemia Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości – rotmistrz Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Nowego Wiśnicza”.