Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu – oświata

Powiększ obraz

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 16  do 23 września 2020 roku przeprowadzane będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy tj. obejmują mieszkańców Powiatu Bocheńskiego. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych  za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu), gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 310, tel. (0-14) 615-38-67, w godzinach: pn. – 8:00 – 16:00, wt. -pt. 7:30-15:30.

Konsultacje przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5846).

W celu konsultacji prosimy o uzupełnienie formularza według załączonego wzoru.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki

  • pdf projekt uchwaly
    Data dodania: 15 września 2020 14:51 Wielkość pliku: 254 KB Pobrania: 164