Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030

Powiększ obraz

Powiat Bocheński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29 października do 12 listopada 2020 roku.

Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych, gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu wypełniając formularz uwag.

Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej.

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest włączenie do pracy nad projektem Strategii jak najszerszego grona Mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i Partnerów społeczno-gospodarczych oraz uzyskanie opinii dotyczących wizji, misji, celów strategicznych
i operacyjnych oraz kierunków działań dotyczących rozwoju Powiatu Bocheńskiego do 2030 roku.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:
– „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego”, określonymi przez Radę Powiatu w Bochni uchwałą Nr XI/115/2011 z 9 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2011 r. Nr 512 poz. 5048);

– uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni nr 340/2020 z 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego 2021-2030.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego 2021-2030 dostępne są na stronie BIP Powiatu Bocheńskiego: https://bip.malopolska.pl/spbochnia,m,38091,programy-i-projekty.html

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu i opublikowane na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni

W celu konsultacji prosimy o uzupełnienie formularza według załączonego wzoru.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Załączniki