Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030

Powiat Bocheński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29 października do 12 listopada 2020 roku. Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych, gdzie każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu wypełniając formularz … Czytaj dalej Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030