Jesteś tutaj:

Autor: Ireneusz Sobas

Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021

Więcej o: Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 15 do 27 września br. przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie  zmiany uchwały nr XIX/189/2020 Rady Powiatu w Bochni z 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Więcej „Konsultacje społeczne zmiany Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO’s na rok 2021”

Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

Więcej o: Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 24 sierpnia br. do 31 sierpnia br. przeprowadzane zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego.

Więcej „Konsultacje planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Bocheńskiego”

Zgłoś kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego

Więcej o: Zgłoś kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, a także do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Więcej „Zgłoś kandydatów do nagród Województwa Małopolskiego”

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Więcej o: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057)  podaje się do publicznej wiadomości, że do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez Stowarzyszenie Trials-Up-Team w Myślenicach pn. „Umożliwienie udziału w Mistrzostwach Europy”.

Więcej „Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym”

Do góry