Jesteś tutaj:

Autor: Ireneusz Sobas

Polityka senioralna – zaproszenie

Więcej o: Polityka senioralna – zaproszenie

Polityka senioralna to jeden z priorytetowych obszarów działalności Samorządu Województwa. Tworzenie warunków do podejmowania i realizowania inicjatyw na rzecz seniorów jest jednym z jej głównych celów, który jest realizowany, w szczególności poprzez planowanie środków z przeznaczeniem na działania organizacji pozarządowych w Programie współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Więcej „Polityka senioralna – zaproszenie”

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki

Więcej o: Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki

Konsultacje społeczne są przeprowadzane w oparciu i zgodnie z uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 roku, poz. 5846).

Więcej „Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji na zabytki”

„Europa dla obywateli”

Więcej o: „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” organizuje dla przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 14 maja 2019 roku w Częstochowie.

Więcej „„Europa dla obywateli””

Do góry